Projecten

 

EKEP Achtergrond

Achtergrond     

In Nederland wordt op tal van Mytylscholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie Eén Kind Eén Plan (EKEP); EKEP beoogt een integrale benadering/werkwijze van revalidatie en onderwijs ten behoeve van kind en ouders. Het is een cruciale voorwaarde voor een goede samenwerking tussen school en revalidatie. Als registratie- en communicatiehulpmiddel is hiervoor het KinderRAP ontwikkeld. Dit instrument en communicatiemiddel  heeft aantoonbare meerwaarde in de samenwerking tussen onderwijs en revalidatie en wordt op vele scholen en revalidatieinstellingen gebruikt.

 

Het project "Keurmerk EKEP" is een initiatief van LOOK, dat zich ten doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden. Een integrale benadering/werkwijze van revalidatie en onderwijs samen met ouders is een cruciale voorwaarde in een goede samenwerking. De werkwijze EKEP beoogt dit expliciet. Om scholen en centra hierin te helpen of hieraan te toetsen is het essentieel de kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria die eraan uitdrukking geven transparant en toetsbaar te maken. Gekozen is daarom voor de ontwikkeling van een keurmerk EKEP.

 

Het beschikken over dit keurmerk moet helpen om een ieder in staat te stellen te kunnen kiezen voor een Mytylschool waar onderwijs en kinderrevalidatie optimaal samenwerken en dient daarmee als onderscheid ten opzichte van reguliere scholen en andere aanbieders van revalidatie en/of therapie. Dit mede in het kader van het Passend Onderwijs.  Maar ook om aan te tonen dat Eén Kind, Eén Plan een werkwijze en filosofie is die kinderen en jongeren in hun transitie sterker heeft ontwikkeld om tot optimale participatie in de maatschappij te komen.

 

Doelstelling

Het keurmerk EKEP wordt gedragen door alle LOOK-stakeholders en door de kwaliteitsfunctionarissen die werkzaam zijn in revalidatie en onderwijs. Maar ook partijen als de inspecties van volksgezondheid en onderwijs.

Daarnaast zou het een rol kunnen spelen in spreiding en inkoop van voorzieningen en aanbod, waardoor bijvoorbeeld ook zorgverzekeraars belangstelling aan de dag leggen voor het keurmerk en willen weten welke scholen en centra het keurmerk (willen) hebben en welke niet. Maar bovenal is het belangrijk dat ouders het keurmerk kennen en zo mogelijk kunnen kiezen voor de school of het samenwerkingsverband dat een EKEP keurmerk heeft.

 

Doelgroep

De doelgroep zijn mytyl- en tyltylscholen in Nederland en de daaraan verbonden afdelingen kinderrevalidatie van een revalidatiecentrum. In bepaalde situaties werken scholen met een eigen (revalidatie)team of is een zorgaanbieder partner. Ook deze scholen kunnen in deze fase al aansluiten.

De projectgroep zal een verschil gaan aanbrengen in het keurmerk voor SO en VSO.

 

Het keurmerk zal voldoen aan het normen- en begrippenkader dat binnen onderwijs en gezondheidszorg wordt gehanteerd in eigen branchecodes (HKZ en CKMZ).

 

Welke scholen/centra hebben het keurmerk?

Klik hier voor het overzicht van scholen en centra die het EKEP Keurmerk hebben behaald.

Mocht uw school of centrum interesse hebben in het  EKEP keurmerk, neem dan contact op  met Marike Willems, via ofni.[antispam].@netwerklook.nl, of bel 030-2459090

 

 

Netwerk LOOK

Landelijk Overleg Onderwijs & Kinderrevalidatie

Postadres

p/a CP Nederland

Randhoeve 221
3995 GA HOUTEN

CONTACT

ofni.[antispam].@netwerklook.nl

T: 030 245 90 90